Ο Πολιτιστικός Όμιλος Καλού Χωριού Λάρνακας* ιδρύθηκε στις 13 Ιουνίου 2007, με σκοπό τη διοργάνωση και προώθηση πολιτιστικών εκδηλώσεων στην κοινότητα μας αλλά και την υγιή απασχόληση των κατοίκων του χωριού μας, ανεξαρτήτως ηλικίας. Μέχρι στιγμής 60 περίπου ενήλικες συγχωριανοί μας είναι μέλη του Ομίλου. Στις δραστηριότητες του Ομίλου συμμετέχει ενεργά και μεγάλος αριθμός μαθητών Δημοτικού και Γυμνασίου. Για την τρέχουσα χρονιά έχουν δημιουργηθεί και λειτουργούν χορευτικό και θεατρικό τμήμα, χορωδία και τμήμα Ζωγραφικής.

Ο Πολιτιστικός Όμιλος έχει ήδη διοργανώσει με μεγάλη επιτυχία αρκετές εκδηλώσεις. Συγκεκριμένα:

*Το κείμενο για τον Πολιτιστικό Όμιλο Καλού Χωριού Λάρνακας ανακτήθηκε από το έντυπο για την «Έκθεση Φωτογραφίας Πολιτιστικού Ομίλου  Καλού Χωριού», Απρίλης 2008, το οποίο έγραψε η Μαρία Φιλίππου, γραμματέας του Ομίλου