Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Καλού Χωριού Λάρνακας, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
 
Ονοματεπώνυμο: Φλουρέντζος Θεοδώρου (Πρόεδρος)
Τηλέφωνο: 99659534
   
Ονοματεπώνυμο: Παύλος Αδαμίδης (Αναπληρωτής Πρόεδρος)
Τηλέφωνο: 96601576
   
Τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
   
Ονοματεπώνυμο: Βάσος Γιασουμής
Τηλέφωνο: 99634627
   
Ονοματεπώνυμο: Μιχάλης Πέτρου
Τηλέφωνο: 99447053
   
Ονοματεπώνυμο: Μιχάλης Θωμά
Τηλέφωνο: 99531646
   
Ονοματεπώνυμο: Αντρέας Παρπόττας
Τηλέφωνο: 99477292
   
Ονοματεπώνυμο: Μύρω Κουπάτου
Τηλέφωνο: 99169632
   
Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Ππεκρής
Τηλέφωνο: 99572053
   
Ονοματεπώνυμο: Ευφημιανός Παρπούνας
Τηλέφωνο: 99435266
   
Το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
   
Ονοματεπώνυμο: Μαρία Αντωνίου (Γραμματέας)
Τηλέφωνο: 99470255
   
Ονοματεπώνυμο: Κυριάκος Κυριάκου (Εργάτης)
Τηλέφωνο: 99659549