Την Κυριακή 11/3/2012 έγινε η Γενική Συνέλευση του Κοινοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Καλού Χωριού Λάρνακας και εκλέγηκαν οι πιο κάτω στο Διοικητικό Συμβούλιο:

Λεόντιος Ψαράς 99415381 Πρόεδρος [email protected]
Μηνάς Κκούλος 99957743 Αντιπρόεδρος [email protected]
Παυλίνα Σταύρου 99070960 Γραμματέας [email protected]
Μιχάλης Κόκκινος 99858546 Ταμίας  
Ιουλία  Άντον 99963457 Μέλος [email protected]
Ανδρέας Τσίκας 99985664 Μέλος [email protected]
Κων/τίνα Μηχανικού 99235302 Μέλος [email protected]
Ελευθέριος Αγαπίου 99022848 Μέλος [email protected]
Πετρούλα Κλοκκαρή 96498659 Μέλος [email protected]
Ειρήνη Κυριάκου 96457402 Μέλος [email protected]
Παναγιώτης Γερολέμου 96848006 Μέλος [email protected]
Δημήτρης Αντζουλής 99940520 Μέλος [email protected]
Κυριάκος Χρυσοστόμου 96375144 Μέλος [email protected]