Αδελφοποίηση  (Εισαγωγή)

Το Καλό Χωριό Λάρνακας πραγματοποίησε αδελφοποίηση με το Δήμο Βούλας, θέτοντας τις βάσεις για εγκάρδια συνεργασία.  Οι στόχοι και οι προσδοκίες από την αδελφοποίηση του Δήμου Βούλας με το Καλό Χωριό, αναδύονται στον Όρκο Αδελφοποίησης που παρουσιάζεται πιο κάτω. Τον Όρκο υπέγραψαν οι πρωτεργάτες της αδελφοποίησης, ο πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Καλού Χωριού Λάρνακας, κ. Κυριάκος Αντζουλής, και ο Δήμαρχος Βούλας Αττικής, κ.  Γεώργιος Μάντεσης  

 Η πρώτη φάση τελετής αδελφοποίησης έλαβε χώρα στις 2 Μαΐου του 2008 στο Καλό Χωριό Λάρνακας, ενώ η δεύτερη στις 2 Οκτωβρίου του 2008 στο Δήμο Βούλας.  Κατά την πρώτη φάση της τελετής αδελφοποίησης, έγιναν τα αποκαλυπτήρια πλάκας αδελφοποίησης που τοποθετήθηκε έξω από την αίθουσα του Κοινοτικού Συμβουλίου.

Αφορμή για την αδελφοποίηση του Καλού Χωριού Λάρνακας με το Δήμο Βούλας ήταν η συνεργασία των παιδιών του Δημοτικού Σχολείου Καλού Χωριού με το 3ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας, στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος για το περιβάλλον, «Χρυσοπράσινο Φύλλο». Όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε από τους εκπαιδευτικούς του Καλού Χωριού Λάρνακος, Σάββα Κωνσταντίνου, Μάριο Χαραλάμπους και Μαρία Φιλίππου, η ιδέα της αδελφοποίησης γεννήθηκε τον Απρίλιο του 2007, όταν ο Δήμαρχος της Βούλας, κ. Μάντεσης συνόδευσε την αντιπροσωπεία του 3ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας στην Κύπρο για την ολοκλήρωση του προαναφερόμενου προγράμματος.

ΟΡΚΟΣ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΚΟΣ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΦΥΛΛΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
 
Πηγές: