Το 1976, μια ομάδα προσφύγων προχώρησε στην ίδρυση του Αθλητικού Σωματείου ΕΘΝΙΚΟΣ. Ιδρυτικά μέλη του Σωματείου ήταν οι Άκης Ιακ. Παπαντωνίου,  Πιερής Σουρουλλάς και Πάμπος Κάρουλλας. Αξιοσημείωτο είναι, όπως υπογραμμίζει ο Γιώργος Πογιατζής,  πως ο Αθλητικός Σύλλογος είναι το πρώτο Σωματείο που ιδρύθηκε από πρόσφυγες.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, απάρτιζαν οι πιο κάτω:

Σήμερα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού απαρτίζουν οι ακόλουθοι:

Το Αθλητικό Σωματείο ΕΘΝΙΚΟΣ στεγαζόταν αρχικά στο παλιό τουρκοκυπριακό καφενείο ενώ, σήμερα διαθέτει καινούριο οίκημα. Οι προσπάθειες ανέγερσης του οικήματος άρχισαν το τέλος της δεκαετίας του 1980 επί προεδρίας του Γεώργιου Ππερκή. Φίλοι, μέλη και τότε βουλευτές του ΔΗ.ΣΥ Αμμοχώστου, ο Νίκος Μακρίδης και ο Σοφοκλής Χατζηγιάννης, βοήθησαν στην ανέγερση του νέου κτηρίου, του οποίου τα εγκαίνια τελέστηκαν στις 31 Μαρτίου του 1991 από τον πρώην πρόεδρο του ΔΗ.ΣΥ, Γλαύκο Κληρίδη.

Τη χρονιά ίδρυσης του Σωματείου, με τη συμβολή της Σ.Ε.Κ., δημιουργήθηκε η ποδοσφαιρική ομάδα του ΕΘΝΙΚΟΥ, η οποία μάλιστα συμμετέχει στο πρωτάθλημα της ομοσπονδίας νεολαίας Σ.Ε.Κ. Λάρνακας-Αμμοχώστου.

Ταυτόχρονα, όμως, ανέπτυξε και καλλιτεχνική δραστηριότητα με πρωτεργάτες τους Νεόφυτο Μακρή, Κυριάκο Χριστοδούλου, τον Ανδρέα Μηχανικό και το Γιώργο Σάββα.   Σύμφωνα με τον Γιώργο Πογιατζή, οι εκδηλώσεις του Σωματείου αναβαθμίστηκαν με την ολοκλήρωση του οικήματος, ενώ ταυτόχρονα καθιερώθηκε η τέλεση ετήσιου φιλολογικού μνημόσυνου του Γρηγόρη Αυξεντίου, ήρωα της Ε.Ο.Κ.Α.. Το μνημόσυνο τελείται σε συνεργασία με την οικογένεια του ήρωα, τον Α.Σ.ΙΛ Λύσης και ΝΕ.ΔΗ.ΣΥ Αμμοχώστου.

Παράλληλα με την αναβάθμιση των εκδηλώσεων του Σωματείου, έγινε αναδιοργάνωση της ποδοσφαιρικής ομάδας μετά από πρωτοβουλία του Βαρνάβα Βαρνάβα και του Γρηγόρη Σουρουλλά. Πιο κάτω ακολουθούν με χρονολογική σειρά, οι επιτυχίες της αναδιοργανωμένης ομάδας:

Πηγή:

Γιώργος Πογιατζής, ΕΘΝΙΚΟΣ Αθλητικός Σύλλογος Καλού Χωριού, Καλό Χωριό Λάρνακας (Βουδά), Πορεία μέσα στο χρόνο…, Σεπτέμβριος 2008