Το Κοινοτικό Συμβούλιο  Καλού Χωριού Λάρνακας επιδιώκοντας την ανάπτυξη της κοινότητας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της, έχει εκτελέσει μια σειρά από έργα, ανάμεσά τους τα ακόλουθα:

Άλλα έργα:

Πηγή:
Καλό Χωριό Λάρνακας (Βουδά), Πορεία μέσα στο χρόνο…, Σεπτέμβριος 2008