Περιδιαβαίνοντας κανείς στην πλατεία του Καλού Χωριού, συναντά ένα μικρό εκκλησάκι αφιερωμένο στον Άγιο Βασίλειο, το οποίο υπολογίζεται να οικοδομήθηκε στα μέσα του 18ου αιώνα. Ο ναός αυτός φαίνεται να οικοδομήθηκε σε δυο κυρίως φάση, αφού, σύμφωνα με το βιβλίο του Καλού Χωριού, κτίστηκε πρώτα ο κυρίως ναός και αργότερα ο γυναικωνίτης. Στις αρχές του 21ου αιώνα, ο ναός έτυχε εργασιών επιδιόρθωσης και συντήρησης. Κατά τη διάρκεια των εργασιών αυτών, έγινε αφαίρεση του γυναικωνίτη και συντήρηση των εικόνων. 

Ο ναός πανηγυρίζει την 1η Ιανουαρίου και δεν είναι λίγοι οι πιστοί που τη μέρα αυτή έρχονται για να προσκυνήσουν τη χάρη του Αγίου.

 

Πηγή:
Καλό Χωριό Λάρνακας (Βουδά) , Πορεία μέσα στο χρόνο…, Σεπτέμβριος 2008