Το Καλό Χωριό είναι μια από τις κοινότητες της Λάρνακας που τα τελευταία χρόνια γνωρίζουν σημαντική οικιστική ανάπτυξη. Καθοριστικό παράγοντα στην ανάπτυξη του χωρίου, όχι μόνο σε οικιστικό επίπεδο αποτελεί η γεωγραφική του θέση, αφού το χωριό, μετά την τουρκική εισβολή του 1974, μετατράπηκε σε σταυροδρόμι τριών πόλεων, της Λευκωσίας, της Λεμεσού και της Λάρνακας.

Μελετώντας, όμως, κανείς την ανάπτυξη που σημειώθηκε στο χωριό σε οικιστικό επίπεδο, διαπιστώνει πως αυτή συνδέεται σημαντικά με τη δημιουργία των προσφυγικών συνοικισμών.

Ειδικότερα, αρχικά, οι πρώτοι ελληνοκύπριοι πρόσφυγες που ήρθαν στο χωριό τον Οκτώβριο του 1974, διέμειναν στα εγκαταλειμμένα τουρκοκυπριακά σπίτια. Αργότερα, όμως, καθώς ο αριθμός των προσφύγων αυξανόταν, δημιουργούνταν προσφυγικοί οικισμοί. Στις μέρες μας, η κοινότητα αριθμεί επτά προσφυγικούς συνοικισμούς που διευρύνονται συνεχώς. 

Επιπρόσθετα, στην οικιστική ανάπτυξη του Καλού Χωριού, συνέβαλαν τα έργα υποδομής που έγιναν στην κοινότητα (Περισσότερα:Έργα), αλλά και η παραχώρηση οικοπέδων από το Κοινοτικό Συμβούλιο σε νεαρά ζευγάρια.

Πηγή:
Καλό Χωριό Λάρνακας(Βουδά), Πορεία μέσα στο χρόνο…, Σεπτέμβριος 2008